Eenzaamheid maakt geen onderscheid

Op 5 juli 2018

Iedereen kan eenzaam zijn. Zowel werkenden als werklozen, zowel ouders als alleenstaanden, zowel jongeren als senioren.

Invloed op gezondheid

¼ van de Vlamingen voelt zich eenzaam. De kans is dus reëel dat ook inwoners van onze gemeente soms het gevoel hebben dat ze alleen zijn. Wanneer die gevoelens voor lange tijd aanhouden, heeft dit een negatieve impact op de psychische en fysieke gezondheid van die persoon. 40- tot 69-jarigen lopen het grootste risico op vereenzaming.

Om deze problematiek aan te pakken moet iedereen mee op de kar springen. Het beste middel tegen eenzaamheid is immers een warme en gezellige gemeente in een warm en gezellig Vlaanderen. Op lokaal niveau kunnen we tal van initiatieven nemen.

Koffie en vlaai ook buiten de verkiezingscampagnes

Hierbij denken we aan maandelijkse ‘buurtscholen’ waar jong & oud samen nieuwe dingen kunnen ontdekken en leren. Dit kan gaan van digitale skills tot oeroude Vlaamse ambachten. Ook het oprichten van een (online)platform om samen boodschappen of uitstappen te doen, behoort tot onze plannen. Verder denken we aan frequente huisbezoeken met koffie en vlaai van buurtbewoners, gemeentepersoneel en het gemeentebestuur bij mensen die we in het straatbeeld missen. Iedereen verdient aandacht en niet alleen in verkiezingstijd. Tot slot willen we meer ontmoetingsplaatsen zoals het bestaande dorpsrestaurant. Zo kunnen we bijvoorbeeld volkstuintjes inrichten.

Samen gaan we voor een warm en gezellig Hechtel-Eksel

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is