Lokaal werk

Welkom op de website van de lokale n-va-afdeling van Hechtel-Eksel.

We willen een veilig en welvarend Hechtel - Eksel voor jong en oud.

Hierbij hechten we veel belang aan:

  • de vernieuwing van de gemeentelijke sportinfrastructuur;
  • een betere toegankelijkheid van onze winkel- en handelspanden voor personen met een beperking;
  • een betere afstemming tussen ons groene karakter en de lokale handel en horeca;
  • een gezond financieel rapport van onze gemeente;
  • aandacht voor het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente
  • een vlotte en veilige verkeersinfrastructuur
  • respect voor de algemene beginselen van goed bestuur. 

Wil je met N-VA Hechtel-Eksel meedenken over de toekomst van onze mooie gemeente, stuur dan een mailtje naar hechtel-eksel [at] n-va.be of vul het contactformulier in op onze website.