Constructieve oppositie loont

Op 5 juli 2018

Op de gemeenteraad van dinsdag 24/04 schoof de N-VA fractie drie belangrijke en nog door het beleid onbesproken zaken naar voren.

Jo Kerkhofs, de huidige fractieleider, en Rudy Fransen brachten tijdens de vergadering o.m. het behoud van de Color Run in Hechtel-Eksel, de aanhoudende drugsafvalproblematiek in onze gemeente en de huisdierensticker onder de aandacht van de meerderheid en de overige oppositie.

Color Run

Zo bleek recent dat de organisatie van de Play&Run: Color Edition wil uitwijken naar een andere gemeente vanwege praktische problemen. De start wordt dit jaar immers verlegd. De locatie zou niet ideaal zijn voor lopers. Onze fractie wil de Play&Run: Color Edition graag in onze gemeente houden en pleitte daarom in de gemeenteraad voor een oplossing. De bevoegde schepen, Nele Lijnen, neemt onze bezorgdheid ernstig. Het is nu wachten op een concrete geste van de gemeente. Dat de organisatie van het evenement de dag na onze tussenkomst op de gemeenteraad een persoonlijk telefoontje kreeg van de schepen bewijst dat we wel degelijk het verschil kunnen maken.

 Drugsafval

Ook het record aan drugsafval dat sinds januari werd aangetroffen in onze gemeente én provincie verontrustte onze fractie. Het afval zou afkomstig zijn van drugslabo’s in Nederland, maar de kans is reëel dat dergelijke labo’s ook actief zijn in onze provincie. Jammer genoeg zijn daar genoeg voorbeelden van. Jo Kerkhofs benadrukte hoe belangrijk een goede samenwerking is op provinciaal en internationaal vlak, wil men deze criminele praktijken aanpassen. De burgemeester verzekerde ons van een gepast onderzoek.

Huisdierensticker

Tal van Vlaamse steden mochten reeds kennismaken met de huisdierensticker. Een sticker waarmee bewoners de aanwezigheid van huisdieren kunnen meedelen aan de hulpdiensten. Lanaken had de Limburgse primeur. N-VA Hechtel – Eksel wil deze sticker ook introduceren in onze brandweerzone. De burgemeester stond alvast positief t.o.v. dit initiatief.

De verandering in Hechtel-Eksel, via de oppositie, werkt!

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is